Domov     Kontaktni podatki     Zgodba o ognju     Energijska učinkovitost     Splošni pogoji uporabe     Vroče novice

Ste pred kurilno sezono že ometli dimnik?

Le očiščen dimnik in kamin brez sajastih oblog omogočata učinkovito gorenje ter s tem najboljši izkoristek energenta – lesa.

Redno čiščenje dimnikov je zakonska obveznost, ki jo nalaga Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS). Vse ogrevalne naprave je treba pregledati enkrat letno, pogostost čiščenja pa je pri tako imenovanih malih kurilnih napravah (do 50 kW- te so običajne v gospodinjstvih), odvisna od vrste goriva: peči na trda goriva je treba čistiti 4x v sezoni, na biomaso 2x, na tekoče in plinasto gorivo 1x, pri slednjih je treba tudi 1x v sezoni izvesti meritve dimnih plinov.

Odstranjevanje sajastih oblog pri kaminih in kaminskih pečeh je opravilo, ki ga moramo pri napravah, ki so zakurjene vsak dan, opraviti vsaj enkrat mesečno. Pri kaminih v občasni uporabi se interval čiščenja podaljša, velja pa zlato pravilo – redno čiščenje bo podaljšalo življenjsko dobo kamina ali kaminske peči, morebitne okvare bomo zaznali zgodaj, zagotovljena pa bo protipožarno varnost.

 

Najbolje je, da kaminske dimnike očistimo pred kurilno sezono in med njo. To naj opravi strokovnjak, ki bo o opravljenem delu tudi izdal ustrezno potrdilo. Zidane dimnike bo očistil s kovinsko dimnikarsko krtačo na dolgi žici, dimniške tuljave iz nerjavnega jekla pa z mehkimi krtačami iz umetne mase. Priporočljivo je, da preveri še ustreznost pritiska na vseh manometrih, sami pa lahko enostavno zamenjamo tudi tesnilo (vrvico) v vratih peči.

 

Poleg tega strokovno opravljene dimnikarske storitve zahteva tudi zavarovalnica. S potrdilom o rednem čiščenju in pregledovanju ogrevalnih naprav in dimnikov, bo zavarovalnica v primeru nesreče, krila nastalo škodo.

 

Če ne dimniških tuljav in zračnikov ne ometate redno, to predstavlja veliko tveganje. Vzrok za požar v dimniku so najpogosteje povečane katranske obloge na stenah dimnika. Te katranske obloge nastajajo zaradi neprimernih energentov in nepravilne uporabe kurilne naprave. Pri intenzivnejši uporabi v hladnih mesecih pride do vžiga teh katranskih oblog in posledično do dimniškega požara.

 

Vse več je naprav, ki jih uporabniki zaradi vse dražjih energentov, poleg dodatnega vira ogrevanja na tekoča ali plinasta goriva, vgrajujejo sami, govorimo o manjših lokalnih kaminih. Ravno ti so največkrat vzrok za požar. Gre za naprave, ki niso prijavljene v dimnikarskih evidencah. Obstoječe naprave mora pregledati dimnikar - predvsem dimnik, s katerim je naprava povezana, da se poda mnenje, ali so primerni za takšno napravo in ali so požarno varni.

 

Le očiščen dimnik in kamin  brez sajastih oblog omogočata učinkovito gorenje ter s tem najboljši izkoristek energenta – lesa.